Home / Artikelen / Aanpak cyberpesten

Aanpak cyberpesten

Cyberpesten (via internet, Facebook, WhatsApp, Twitter, enzovoort) komt regelmatig voor. Vraag je je kind wel eens of het vreemde, vervelende of beangstigende zaken tegenkomt op internet?

Praat met je kind over digitaal pesten

Het beste kun je zelf zo nu en dan het onderwerp aansnijden. Vraag of je kind het wel eens merkt dat iemand online gepest wordt. Bijvoorbeeld in een Whatsapp-groep. Hoe gebeurt dat dan precies en wat doe je in zo'n geval?

Ook als je zelf niet zo thuis bent in sociale media, kun je je kind wel vragen naar wat het tegenkomt. Hoe vaker je dat doet, hoe gemakkelijker het is voor je kind om naar jou toe te komen als er een probleem is. Praat er ook eens over met andere ouders of met leerkrachten op school.

Wat kun je als ouder doen?

 • Als je kind gepest wordt, blijf dan rustig. Zorg dat je kind zijn verhaal bij jou kwijt kan.
 • Geef aan dat je kind zich niet schuldig hoeft te voelen.
 • Verbied het internetgebruik niet.
 • Zorg dat je op de hoogte blijft wat je kind doet op sociale media.
 • Neem je kind serieus, maar kijk ook of de zorgen terecht zijn. Misschien is het bericht niet speciaal voor jouw kind bedoeld of is het niet kwetsend bedoeld. Praat daarover met je kind.
 • Probeer samen met je kind het zelfvertrouwen en de weerbaarheid te vergroten.
 • Ook als je kind zelf de pester is, is het belangrijk om hier samen over te praten. Vertel je kind hoe het gepeste kind zich kan voelen. Probeer erachter te komen wat de oorzaak is van het pestgedrag van je kind. Wil het stoer doen tegenover andere kinderen? Heeft het misschien een laag zelfbeeld?

Meer informatie vind je op de websites NJI.nl, Meldknop.nl en op Schoolenveiligheid.nl.

Wat kan je kind doen?

Je kunt de volgende tips met je kind bespreken:

 • Blijf rustig.
 • Ga niet in op uitdagingen.
 • Pest niet terug.
 • Laat de pester weten dat het je kwetst en vraag om ermee te stoppen.
 • Log uit of blokkeer de persoon die akelig doet.
 • Verbreek het contact.
 • Negeer pest-berichtjes, pest dus ook niet terug.
 • Verzamel bewijsmateriaal: Bewaar e-mail, sms- of appberichten. Houd een logbestand bij van de chatberichten. Of maak een printscreen van het pestgedrag.
 • Licht de beheerder van de website in en vraag of eventuele foto's of filmpjes verwijderd kunnen worden.
 • Praat er over (dit kan natuurlijk met jou, maar bijvoorbeeld ook met andere volwassenen of de vertrouwenspersoon op school).

Je kind kan ook chatten op Kindertelefoon.nl, of natuurlijk ook bellen naar De Kindertelefoon.

Kan ik aangifte doen?

Wordt je kind al voor een lange tijd gepest? Of wordt het gestalkt, bedreigd, afgeperst of op een andere manier onder druk gezet? Neem dan contact op met de politie en doe aangifte. Verwijder nog niets, voordat je naar de politie bent gegaan. Neem zoveel mogelijk bewijsmateriaal mee: gebruikersnamen en e-mailadressen, data en tijdstippen, bewaarde sms- of app-berichten, uitgeprinte e-mails, chatlogs, foto's of printscreens.

Scholen hebben vaak een vertrouwenspersoon bij de politie.

Deel op:
Keurmerk Opvoedinformatie Nederland
Opvoedinformatie Nederland
Opvoedinformatie Nederland zorgt er met ouders, opvoeders, jongeren en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.

Nog niet gevonden waar je naar zocht?