Home / Over het CJG / Bezwaar en beroep

Bezwaar en beroep

Ben je het niet eens met een beslissing die CJG Drimmelen Geertruidenberg namens de gemeente heeft genomen? Maak dit kenbaar bij je contactpersoon van het CJG. We proberen er eerst samen uit te komen.

Ben je het dan nog niet eens?

Stuur dan schriftelijk je bezwaarschrift naar de gemeente die de beslissing heeft genomen. Je kunt alleen bezwaar maken tegen de beschikking en niet tegen het ondersteuningsplan. Stuur je bezwaar binnen zes weken na de dag waarop de beschikking is verzonden.

Gemeente Drimmelen           
T.a.v. College van B&W
Postbus 19
4920 AA Made
Gemeente Geertruidenberg
T.a.v. College van B&W
Postbus 10001
4940 GA Raamsdonksveer

Wat moet je in het bezwaarschrift niet vergeten?

Vermeld in het bezwaarschrift de datum van de beslissing waartegen je bezwaar maakt, een omschrijving van de beslissing, de datum waarop je het bezwaarschrift verstuurt, je naam en je adres. Geef ook aan waarom je het niet eens bent met de beslissing. Vergeet je handtekening niet.

Je kunt ook een gemachtigde vragen om je bezwaar in te dienen

Je kunt het bezwaar ook door iemand anders laten indienen, bijvoorbeeld door een vriend, een familielid of een jurist. Het is dan wel belangrijk dat je een machtiging afgeeft en een kopie hiervan meestuurt met het bezwaarschrift. In deze schriftelijke machtiging omschrijft u dat iemand anders voor u het bezwaar indient. Vergeet hierop de datum en uw handtekening niet.

Hoe gaat de procedure verder?

Je krijgt altijd een ontvangstbevestiging. De bezwaarschriftencommissie neemt je bezwaar in behandeling. Je ontvangt een uitnodiging voor een hoorzitting in het gemeentehuis.  Tijdens dit gesprek mag je jouw bezwaar toelichten. Het CJG krijgt ook de mogelijkheid om hun beslissing toe te lichten. Daarna wordt een beslissing genomen. Deze beslissing ontvang je ook per brief.

Beroepschrift

Als je het niet eens bent met de beslissing, dan kun je in beroep gaan bij de rechtbank. Ook kun je, als er niet binnen de termijn een beslissing is genomen op je bezwaarschrift, rechtstreeks in beroep gaan.

Voor het schrijven van een beroepschrift geldt een aantal spelregels. Je moet in het beroepschrift vermelden:

  • Je naam en adres.
  • De datum waarop je het beroepschrift schrijft.
  • Waarom je het niet eens bent met de beslissing op bezwaar (de gronden), of waarom je rechtstreeks beroep indient (de beslistermijn is overschreden).
  • Stuur waar mogelijk een kopie mee van de beslissing op bezwaar waar je het niet mee eens bent, of je schriftelijke ingebrekestelling van de gemeente als die niet op tijd een beslissing heeft genomen.

Voor het behandelen van een beroepschrift brengt de rechtbank kosten in rekening (griffierecht).

Je kunt je beroepschrift indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de rechtbank Breda, postbus 90006, 4800 PA Breda. Ook kun je digitaal een beroepschrift indienen bij de rechtbank. Hiervoor heb je een elektronische handtekening nodig (DigiD). Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.

Vertrouwenspersoon

Met vragen, klachten of advies kun je gratis terecht bij een onafhankelijke vertrouwenspersoon van Zorgbelang Brabant | Zeeland. De vertrouwenspersoon heeft als taak ouders en jeugdigen te ondersteunen. Zorgbelang Brabant | Zeeland werkt hierin samen met het AKJ. Kijk voor meer informatie op www.zorgbelang-brabant.nl.

Deel op: