Home / Over het CJG / SKJ / Beroepscode / Richtlijnen

SKJ / Beroepscode / Richtlijnen

Wij bieden goede kwalitatieve ondersteuning. Dat vinden wij belangrijk. Alle onze jeugdprofessionals zijn daarom verplicht geregistreerd bij het SKJ en moeten zich houden aan de beroepscode. Daarnaast werken we volgens de richtlijnen jeugd.

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

Het doel van SKJ is vanuit beroepsregistratie en professioneel toezicht de kwaliteit van de beroepsuitoefening in het jeugddomein te verbeteren. SKJ houdt een openbaar register bij. In dit register staan jeugdzorgwerkers, jeugd- en gezinsprofessionals, psychologen en pedagogen die voldoen aan bepaalde eisen van vakbekwaamheid.

Beroepscode

Sinds 1 januari 2022 geldt voor alle SKJ-geregistreerde jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals dezelfde beroepscode: De Beroepscode voor professionals in sociaal werk. De Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (de BPSW) heeft deze beroepscode opgesteld.

Richtlijnen

De richtlijnen ondersteunen professionals om samen met kinderen, jongeren en ouders te beslissen over de best passende hulp. Ze leggen advies uit op basis van wetenschappelijk onderzoek, praktijkkennis van professionals en ervaringskennis van ouders en kinderen.

Deel op: