Home / Over het CJG / Onafhankelijke cliëntondersteuning

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Als je jeugdhulp hebt kan dat een ingrijpende en emotionele ervaring zijn. Heb je behoefte aan iemand die met je meedenkt bij het organiseren van zorg of ondersteuning? Dan kun je terecht bij een onafhankelijke cliëntondersteuner (OCO).  

Wat doet een cliëntondersteuner

Een cliëntondersteuner (OCO):

  • Kent het aanbod in zorg en ondersteuning in jouw regio en weet de weg hiernaartoe;
  • Luistert goed naar jouw wensen;
  • Ziet mogelijkheden en bespreekt waar en bij wie je zorg of ondersteuning kunt krijgen;
  • Kan meegaan naar gesprekken.

De OCO is geen hulpverlener, maar helpt met het organiseren van de zorg of ondersteuning en staat los van zorgorganisaties.

Waar kunt u cliëntondersteuning krijgen?

Heb je een indicatie voor Wet langdurige zorg (Wlz)?

  • Je krijgt gratis onafhankelijke cliëntondersteuning via het zorgkantoor voor hulp bij het organiseren van Wlz-zorg.

Heb je geen Wlz-indicatie?

  • Neem dan contact op met de gemeente waar je woont.
Deel op: