Home / Artikelen / Bureau Halt

Bureau Halt

Jongeren van 12 tot 18 jaar vallen onder het jeugdstrafrecht. Als zij worden betrapt op bijvoorbeeld vandalisme, baldadig of overlastgevend gedrag, openbare dronkenschap, schoolverzuim of (winkel)diefstal en nog niet eerder met de politie in aanraking zijn geweest, worden ze bijna altijd doorgestuurd naar Halt.

Halt

Halt staat voor Het ALTernatief. Met een Halt-straf kunnen jongeren voorkomen dat ze een strafblad krijgen. De Halt-straf bestaat uit:

  • Drie gesprekken met de jongere en de ouders.
  • Het maken van leeropdrachten
  • Excuus aanbieden aan het slachtoffer
  • Indien van toepassing, de schade vergoeden
  • Soms krijgt een jongere ook een werkstraf

Zelf verantwoordelijk

In de Halt-straf confronteert Halt de jongeren met hun gedrag en de gevolgen daarvan. Halt probeert jongeren te laten inzien dat zij een keuze hebben en dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun gedrag. Zo kunnen jongeren voorkomen dat ze in de toekomst weer zo’n fout maken.

Rol ouders

Ouders hebben een voorbeeldrol en jongeren hebben hun ouders nodig om op het goede spoor te blijven. Ouders hebben daarom een actieve rol in de Halt-straf van hun kind. Halt kan ouders tijdelijk ondersteunen in hun rol van opvoeder.

Proces-verbaal

Als jongeren niet naar Halt willen of de Halt-straf niet goed afmaken dan krijgen ze een proces-verbaal. Dit betekent dat ze een aantekening in de justitiële documentatie(strafblad) krijgen. Dat kan hen later opbreken als ze solliciteren naar bepaalde banen.

Meer informatie over Halt

Kijk voor meer informatie op de website Halt.nl.

Deel op:
Keurmerk Opvoedinformatie Nederland
Opvoedinformatie Nederland
Opvoedinformatie Nederland zorgt er met ouders, opvoeders, jongeren en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.

Nog niet gevonden waar je naar zocht?