Home / Artikelen / Leerplichtambtenaar

Leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar controleert of ouders en leerlingen zich aan de Leerplichtwet houden. De school informeert de leerplichtambtenaar wanneer een scholier mogelijk ongeoorloofd verzuimt en stelt dan een onderzoek in.

Schoolverzuim

De leraren op school houden lijsten bij van welke leerlingen in de les aanwezig zijn en wie absent is. Leerlingen mogen niet zonder duidelijke reden van school wegblijven. In bijzondere gevallen kan de school een leerling toestemming geven om van school te verzuimen. Informatie hierover vind je in de schoolgids.

Melding van verzuim

Elk verzuim moet aan school worden gemeld. Als een leerling 16 uur of meer ongeoorloofd verzuimt in 4 weken moet de school dat aan de leerplichtambtenaar melden. Deze praat met de jongere en de ouders om te zien of het gaat om verzuim en wat ze samen kunnen doen.

Voor de rechter

Als de school, de ouders, of de leerling zich niet aan de wet houden, kan de leerplichtambtenaar een sanctie opleggen. Meer informatie over de leerplichtambtenaar vind je op Rijksoverheid.nl.

COVID-19

Het kan zijn dat deze tekst (nog) niet helemaal klopt volgens de laatste RIVM-Richtlijnen. Houd bij het opvolgen van onze tips en adviezen altijd rekening met deze richtlijnen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Deel op:
Keurmerk Opvoedinformatie Nederland
Opvoedinformatie Nederland
Opvoedinformatie Nederland zorgt er met ouders, opvoeders, jongeren en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.

Nog niet gevonden waar je naar zocht?