Home / Artikelen / Meertaligheid

Meertaligheid

Veel kinderen groeien op met meer dan één taal. Soms leren kinderen verschillende talen naast elkaar. Bijvoorbeeld als beide ouders een andere moedertaal spreken. Andere kinderen leren verschillende talen ná elkaar. Bijvoorbeeld als jullie later naar Nederland zijn verhuisd en thuis een andere taal spreken dan Nederlands.

Jonge kinderen kunnen vrij gemakkelijk een nieuwe taal leren, zeker de eerste zes jaar. In de puberteit is het lastiger om een nieuwe taal te leren. Scholen besteden daar speciale aandacht aan.

Meertalig opvoeden

Voor een goede taalontwikkeling is het belangrijk dat je met je kind de taal spreekt die jij het best beheerst, welke dat ook is. In die taal kun je jezelf het best uitdrukken.

Ouders die verschillende talen met elkaar spreken, kunnen deze talen zonder probleem aan hun kind aanbieden. Blijf dat dan wel steeds doen, zodat je puber de verschillende talen blijft gebruiken. Probeer te zorgen voor situaties waarin je kind zich veilig voelt om te spreken. Praat aan tafel bijvoorbeeld over wat iedereen die dag heeft meegemaakt, kijk en bespreek samen het nieuws of doe een spel.

Als je als Nederlandse ouders wilt, dat je kind een nieuwe taal blijft spreken na de terugverhuizing naar Nederland, kun je afspreken een vast dagdeel als gezin die taal te spreken. Houd bijvoorbeeld een Engelse zaterdagochtend.

Nederlands leren

Natuurlijk is het belangrijk dat je kind goed Nederlands leert. Je kunt je kind helpen door te zorgen dat hij in contact komt met Nederlandse leeftijdsgenoten. In de bibliotheek kan je kind boeken lenen om thuis te lezen. Ook Nederlandse films kijken kan helpen.

Op middelbare scholen kunnen kinderen die niet goed Nederlands spreken vaak extra taalles krijgen. Als je kind pas in Nederland is, heeft de school misschien wel een opvangklas. In zo'n klas leren kinderen eerst veel Nederlands. Scholen met veel leerlingen die geen of slecht Nederlands spreken krijgen extra geld om deze leerlingen te begeleiden. Je kunt het best op school vragen wat mogelijk is.

Probeer zelf ook Nederlands te leren. Je kunt cursussen Nederlands volgen in een buurthuis of wijkcentrum of bij een ROC. Vraag dit na bij het Gemeentehuis. Je kunt beter met de leraren van je kind overleggen als je Nederlands spreekt.

Meer informatie

Deel op:
Keurmerk Opvoedinformatie Nederland
Opvoedinformatie Nederland
Opvoedinformatie Nederland zorgt er met ouders, opvoeders, jongeren en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.

Nog niet gevonden waar je naar zocht?