Home / Artikelen / Pesten op school

Pesten op school

Pesten komt veel voor. In Nederland wordt één op de vijf kinderen gepest. Het kan dus zijn dat jouw kind gepest wordt, of dat jouw kind de pester is. Ook zijn er veel kinderen als meeloper betrokken bij het pesten. Kinderen die worden gepest krijgen vaak last van klachten zoals slapeloosheid, buikpijn, hoofdpijn, en bedplassen.

Bespreek een pestprobleem op school

Als je kind op school wordt gepest dan is belangrijk dit met school te bespreken. Ook als het gaat om cyberpesten. Scholen zijn verplicht een sociaal veiligheidsplan en een vaste coördinator van het pestbeleid op school in te stellen. Een pestprotocol kan onderdeel van het veiligheidsplan zijn. Heeft de school op basis hiervan nog geen contact met je opgenomen, neem dan zelf contact op.

  • Bespreek met de leerkracht wat er aan het pestprobleem gedaan kan worden.
  • Maak in dit gesprek een plan met heldere afspraken.
  • Spreek ook af wie op school verantwoordelijk wordt voor de aanpak van het pestprobleem. De leerkracht of bijvoorbeeld een zorgcoördinator of intern begeleider.

Als je hierna het idee heeft dat er te weinig wordt gedaan aan het pesten, kun je anderen op school benaderen. Bijvoorbeeld de vaste coördinator van het pestbeleid (dit kan de vertrouwenspersoon zijn) of de schoolleiding.

Lees meer over het sociaal veiligheidsplan op Rijksoverheid.nl

Meidenvenijn

Pesten onder jongens gebeurt meestal met schoppen of uitschelden, bij meisjes gaat het er vaak stiekemer en gemener aan toe. Vandaar de term meidenvenijn. Het draait hierbij om sociale status. Een vriendinnengroepje heeft een leidster, de koningin (queen bee), een of meer hofdames en meelopers, de werksters. De leidster heeft waarschijnlijk veel zelfvertrouwen, al komt het ook voor dat ze zich juist uit gebrek aan zelfvertrouwen oppermachtig gedraagt. de leidster heeft de macht, de hofdames kopiëren haar in kleding en gedrag, de werksters voeren opdrachten uit. Voelt de koningin zich bedreigd door een ander meisje in de klas, dan wordt dat hun mikpunt. Dit alles gebeurt achter de rug van de leerkracht. Andere kinderen in de klas durven er meestal niets tegen te doen.

Merk je dat er meidenvenijn op de school van je kind is, praat dan met je kind, andere ouders en de leerkracht. Het is belangrijk dat er op school met de hele groep meisjes wordt gesproken over dit gedrag. Opkomen voor elkaar is goed, maar kan op een positievere manier dan anderen pesten en buitensluiten.

Meer informatie

Filmpje: Pesten
Bron: Opvoedinformatie Nederland
In dit filmpje geeft Fiona uitleg over wat je kunt doen als je kind gepest wordt, of als jouw kind de pester is.
Filmpje: Hoe help je jouw kind weerbaarder te worden?
Bron: Opvoedinformatie Nederland
Hoe kan je jouw kind helpen meer zelfvertrouwen te krijgen en weerbaarder te worden? Fiona geeft je tips.
Deel op:
Keurmerk Opvoedinformatie Nederland
Opvoedinformatie Nederland
Opvoedinformatie Nederland zorgt er met ouders, opvoeders, jongeren en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.

Nog niet gevonden waar je naar zocht?