Home / Artikelen / Schoolkosten

Schoolkosten

Het is belangrijk dat elk kind onderwijs krijgt. Elke school krijgt daarom jaarlijks geld van de overheid. De meeste scholen vragen daarnaast ook een financiële bijdrage van ouders: de vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage is altijd vrijwillig. In de schoolgids staat hoe hoog de ouderbijdrage is en waar deze voor wordt gebruikt.

Een vrijwillige bijdrage

Elke leerling moet op school het verplichte lesprogramma kunnen volgen zonder dat ouders daarvoor iets moeten betalen. De ouderbijdrage is dan ook vrijwillig. Ouders mogen zelf besluiten of ze deze willen betalen. Betaal je de vrijwillige ouderbijdrage niet? Ook dan mag je kind altijd meedoen. Basisscholen mogen je kind dan niet uitsluiten van activiteiten die de school organiseert.

Extra activiteiten en materialen

De ouderbijdrage is dus niet verplicht. Toch is dit geld wel belangrijk voor school. Scholen betalen van de vrijwillige ouderbijdrage allerlei activiteiten en materialen waarvoor zij geen geld krijgen van de overheid. Bijvoorbeeld schoolreisjes en excursies of extra materialen. De school bepaalt zelf hoe hoog de ouderbijdrage is.

Tegemoetkoming in schoolkosten

Schoolgaande kinderen kosten geld. Je kind heeft bijvoorbeeld een laptop nodig en school vraagt een ouderbijdrage of extra geld voor het schoolreisje. Heb je een laag inkomen? Dan zijn er vaak verschillende regelingen mogelijk. Het is belangrijk om contact op te nemen met de school van je kind. Misschien is er een kortingsregeling mogelijk of kun je gespreid betalen. Of misschien is er wel een subisidieregeling waarvan je gebruik kunt maken.

Kijk op Oudersonderwijs.nl of Nibud.nl voor meer informatie.

Naar de middelbare school

Als je kind straks naar de middelbare school gaat, komen er meer kosten bij voor bijvoorbeeld schoolspullen, een computer, de ouderbijdrage, sport en excursies.

Deel op:
Keurmerk Opvoedinformatie Nederland
Opvoedinformatie Nederland
Opvoedinformatie Nederland zorgt er met ouders, opvoeders, jongeren en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.

Nog niet gevonden waar je naar zocht?