Home / Artikelen / Taalachterstand

Taalachterstand

Van jongs af aan leert je kind de taal. Dat gaat de hele basisschool en ook daarna nog door. Kinderen leren veel van praten met hun ouders en met vriendjes en de leerkrachten op school. Ook op de basisschool leren kinderen veel taal. Ze leren een boekje of gebeurtenis te begrijpen en na te vertellen, hun mening te geven, een spreekbeurt te houden, en ze leren schrijven, lezen, spelling en nog veel meer.

Te laag taalniveau

Heeft je kind bij het begin van groep 1 een taalachterstand in het Nederlands?

  • Misschien heeft je kind te weinig Nederlands gehoord en gesproken.
  • Maar ook als een kind thuis Nederlands praat, kan het een taalachterstand hebben. Dat zou bijvoorbeeld kunnen komen doordat te weinig is gepraat en te weinig is voorgelezen.
  • Kinderen moeten ook moeilijke woorden en lange zinnen horen. Dit is belangrijk voor de spraak- en taalontwikkeling.
  • Bedenk dat taalachterstand niet jouw schuld is. Kinderen opvoeden is lastig en niet alle kinderen zijn even snel.

Taal en aanleg

Taalachterstand kan ook komen door de aanleg van je kind. Misschien is je kind geen snelle leerling of heeft het niet zo’n goed taalgevoel. Er kan ook iets anders aan de hand zijn. Het kan zijn dat je kind dyslectisch is, of een taalachterstand heeft doordat het doof of slechthorend is.

Remedial teaching

Sommige kinderen krijgen extra les om een taalachterstand te verhelpen, vaak in de vorm van remedial teaching. Dit is geen bijles maar een speciaal voor je kind ontwikkeld lesprogramma om het zo snel mogelijk terug te brengen op het klassikale niveau.

Vroegschoolse educatie

Als jullie uit het buitenland komen, spreekt jullie kind de moedertaal waarschijnlijk goed. Voor jullie kind is het ook belangrijk om goed Nederlands te leren spreken.

Veel scholen hebben extra aandacht voor Nederlandse taal, zodat je kind zo snel mogelijk de taal leert en goede schoolresultaten kan behalen. Er zijn zelfs scholen die speciale programma’s uitvoeren. Dit wordt vroegschoolse educatie genoemd.

Vroegschoolse educatie is er ook voor Nederlandse kinderen met laagopgeleide ouders. Maar ook voor andere kinderen, zelfs voor kinderen met een voorsprong, is vroegschoolse educatie goed.

Wat kun je zelf doen?

Je kunt zelf veel doen om de taalontwikkeling van je kind te stimuleren.

  • Praat veel met je kind en lees voor, of zorg dat een ander gezinslid voorleest.
  • Misschien kun je samen een leuk boek uitzoeken in de boekhandel of in de bibliotheek.
  • Vanaf groep 3 of 4 kun je ook je kind af en toe een stukje laten voorlezen.
  • Als je kind ouder wordt, zal het waarschijnlijk uit zichzelf boeken gaan lezen.
Deel op:
Keurmerk Opvoedinformatie Nederland
Opvoedinformatie Nederland
Opvoedinformatie Nederland zorgt er met ouders, opvoeders, jongeren en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.

Nog niet gevonden waar je naar zocht?