Home / Artikelen / Van school gestuurd

Van school gestuurd

Het schoolbestuur kan besluiten om leerlingen die zich bijzonder ernstig misdragen van school te sturen. Dat kan ook gebeuren wanneer leerlingen zich herhaaldelijk misdragen en geen verbetering tonen in hun gedrag. Elke school gaat hier anders mee om en beschrijft de procedures vaak uitgebreid in de schoolgids.

Wordt je kind van school gestuurd?

Natuurlijk wil je als ouders het liefst voorkomen dat je kind van school gestuurd wordt. Het schoolbestuur zal daarom altijd op tijd waarschuwen wanneer leerlingen zich te vaak misdragen. Het bestuur nodigt de ouders dan uit voor een gesprek. Samen bespreek je wat het ongewenste gedrag van je kind veroorzaakt en hoe je dat kunt oplossen. Daarbij bespreek je de gevolgen van het ongewenste gedrag. Er bestaat een mogelijkheid dat je kind bijvoorbeeld geschorst wordt. Als je kind zich ondanks alles niet beter gaat gedragen, kan het schoolbestuur besluiten om je kind definitief van school te sturen.

Procedure

Wanneer het schoolbestuur besluit om je kind definitief van school te sturen, moet het een schriftelijke mededeling doen van de reden achter deze beslissing. In deze brief moet het schoolbestuur ook duidelijk vermelden hoe je bezwaar kunt maken tegen het besluit. Als je kind nog leerplichtig is, moet het bestuur ervoor zorgen dat een andere school je kind toelaat.

COVID-19

Het kan zijn dat deze tekst (nog) niet helemaal klopt volgens de laatste RIVM-Richtlijnen. Houd bij het opvolgen van onze tips en adviezen altijd rekening met deze richtlijnen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Deel op:
Keurmerk Opvoedinformatie Nederland
Opvoedinformatie Nederland
Opvoedinformatie Nederland zorgt er met ouders, opvoeders, jongeren en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.

Nog niet gevonden waar je naar zocht?