Home / Artikelen / Verschillen in mediaopvoeding

Verschillen in mediaopvoeding

Ouders doen niet altijd bewust aan mediaopvoeding, maar wat ze doen - of juist laten - heeft wel altijd invloed op het opgroeien van hun kinderen.

Hoe ga je zelf om met media?

Wat je zelf als ouder doet met media, heeft ook invloed. De ene ouder gamet zelf, de andere vindt het vreselijk. De ene ouder geeft nooit geld uit via internet, de ander koopt van alles online. Kijk dus ook eens naar je eigen mediagedrag en wat je daarmee overdraagt.

Jouw rol als ouder

Het is juist in de omgang met media belangrijk om te beseffen wat je rol als ouder is. Onderzoekers zijn het er namelijk over eens dat je meestal niet zonder meer kunt zeggen van bepaalde mediaproducten dat ze schadelijk zijn, omdat het bijna altijd afhangt van de manier waarop ouders hun kinderen erbij begeleiden.

Je eigen normen en waarden

Hoe pakken andere ouders de mediaopvoeding aan? In de praktijk blijkt dat af te hangen van hun levensbeschouwing, maar ook van hun eigen smaak en van wat zij goed en waardevol vinden voor hun kinderen. Dat verschilt dus per gezin. Maar ook binnen één gezin kunnen er verschillen zijn, bijvoorbeeld bij kinderen van verschillende leeftijden en tussen jongens en meisjes. Soms doen ouders dat heel bewust, maar vaak gaat het ook onbewust.

Ook passen ouders hun mediaopvoeding aan wanneer ze zien dat hun kind ergens sterk op reageert. Zo zullen ouders met kinderen die snel druk of agressief worden van bepaalde games of televisieprogramma's, sneller beperkende maatregelen nemen dan ouders die dat niet meemaken.

Tip: Geef je kind grenzen, zodat je kind bewust leert omgaan met media.

Op NJI.nl vind je ook veel informatie over mediaopvoeding.

Deel op:
Keurmerk Opvoedinformatie Nederland
Opvoedinformatie Nederland
Opvoedinformatie Nederland zorgt er met ouders, opvoeders, jongeren en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.

Nog niet gevonden waar je naar zocht?