Home / Over het CJG / Onze werkwijze / Integraal Adviesteam (IAT)

Integraal Adviesteam (IAT)

Het IAT bestaat uit deskundigen van verschillende organisaties. Ze bieden hulp aan ouders met kinderen en jongeren met ontwikkelings- of gedragsproblemen, of een vermoeden hiervan.

Heb je het gevoel dat er iets aan de hand is met je kind maar weet je  niet wat? Blijf er niet mee rondlopen. Deel je vragen en zorgen met ons. Soms is dit genoeg om je op weg te helpen. Is er meer nodig om jouw kind te helpen? Dat  meerdere deskundigen naar je kind kijken? Dan kunnen wij een consult aanvragen bij het IAT.

Het IAT bestaat uit een

  • kinderarts van het Amphia ziekenhuisorthopedagoog van Kentalis
  • revalidatiearts van Revant
  • orthopedagoog van Amarant
  • jeugdarts van de GGD
  • kinder- en jeugdpsycholoog GGZ Brebrug
  • orthopedagoog Jeugdadviesteam West-Brabant Oost

Zij geven onafhankelijk advies vanuit hun eigen deskundigheid.

Wat houdt een consult bij het IAT in?

Na de aanvraag van het consult ontvang je een uitnodiging om samen met je kind naar het IAT te komen.

Het IAT vindt het belangrijk om kort kennis te maken met je kind. En wil , indien mogelijk, hem of haar een aantal vragen stellen. Hierna volgt een gesprek met de ouder(s). Je kind kan intussen in een andere ruimte wachten of spelen. Hiervoor is het handig als je iemand meeneemt die even op je kind kan passen.

Tijdens het gesprek geven de leden van het IAT hun kijk op je kind. Ieder vanuit zijn of haar eigen deskundigheid. Ook adviseren zij over een mogelijke vervolgstap. Bijvoorbeeld een verwijzing naar een andere organisatie voor verder onderzoek en of behandeling. Het IAT stelt géén diagnose.
Het hele consult duurt in totaal ongeveer 45 minuten. Na afloop is er de mogelijkheid om het consult met de jeugdprofessional na te bespreken.

Wat verwachten we van jou?

Voor een goede voorbereiding op de afspraak wil het IAT graag vooraf belangrijke informatie over je kind inzien. Zoals: verslagen van onderzoeken, verslaglegging van de voorschool of de basisschool. Of informatie van de huisarts, de betrokken logopedist of fysiotherapeut. Lever als ouder deze informatie op tijd aan leveren bij de jeugdprofessional van het CJG. Wij kunnen je hierbij ondersteunen en we zorgen ervoor dat de verslagen uiterlijk een week voorafgaand aan het gesprek bij het IAT worden aangeleverd. Het IAT komt 2 keer per maand op donderdagochtend bij elkaar.

Hoe gaat het verder?

We stemmen samen met je af wat je met het advies van het IAT gaat doen en of er ondersteuning nodig voor het inschakelen van eventuele vervolghulp.

Meer weten?

Denkt je dat het IAT iets voor je kan betekenen? Of wil je meer informatie? Neem dan contact op met ons via: 0162-690120 of vul hiernaast het contactformulier in.

Deel op:

Heb je een vraag?

bel ons gerust: 0162-690120

  • Het CJG gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens. Je vindt meer informatie hierover in onze privacyverklaring.