Home / Artikelen / Meertaligheid

Meertaligheid

Spreken jij en je partner een verschillende taal? Of vind je het belangrijk dat je kind een extra taal leert? Dan kun je je kind bijvoorbeeld tweetalig opvoeden. Veel kinderen groeien op met meer dan één taal. Als beide ouders een andere moedertaal spreken, leren kinderen verschillende talen naast elkaar. Andere kinderen leren verschillende talen ná elkaar. Bijvoorbeeld als ouders naar Nederland zijn verhuisd en thuis een andere taal spreken dan Nederlands.

Meertalig opvoeden

Als je je kind meertalig wil opvoeden, is het belangrijk alle talen in je gezin te gebruiken. Doe dit liefst meteen vanaf de geboorte.

Spreek af wie in welke taal met jullie kind praat. Kinderen leren een taal door te luisteren en na te doen. Kies voor jezelf de taal waarin jij je het best kunt uitdrukken. Dat betekent dat je in die taal alles kunt zeggen, maar ook dat je daar het meeste gevoel bij hebt. Meestal is dat je moedertaal.

Praat veel met je kind in je eigen taal. Die leert je kind dan heel goed, met alle schoonheid en rijkdom van een taal. Zo ontwikkelt je kind taalgevoel, dat bij het leren van andere talen nodig is.

Praat niet te moeilijk tegen je kind, maar ook niet te gemakkelijk. Spreek geen twee talen door elkaar. Een baby of peuter snapt nog niet welke woorden Nederlands zijn en welke woorden niet.

Zo zorg je ervoor dat de taalontwikkeling van je kind ongeveer gelijk is aan die van ééntalige kinderen. In het begin kan je kind soms woorden van verschillende talen in een zin door elkaar gebruiken, maar dit gaat vanzelf over.

Lees veel voor in alle talen die jullie gebruiken, zing liedjes in die talen en speel spelletjes met je kind.

Nederlands leren

Natuurlijk is het belangrijk dat je kind goed Nederlands leert. Het helpt je kind om contact te maken met andere kinderen.

Als thuis weinig Nederlands wordt gesproken of als jullie het Nederlands niet goed beheersen, leert je kind Nederlands als tweede taal. Zorg dan dat je kind veel contact heeft met Nederlanders of met familie of vrienden, die wel goed Nederlands spreken. Als je zelf Nederlands praat met fouten of een duidelijk accent, leert je kind die vorm van Nederlands.

Tips om je kind Nederlands te leren praten

  • Laat je kind zo jong mogelijk ook Nederlands horen. Bijvoorbeeld bij vrienden of familie waar Nederlands gesproken wordt, of in de speeltuin. Nederlands op tv of in filmpjes kan zorgen dat hij aan de klanken van het Nederlands went, maar het is niet genoeg om Nederlands te leren. Een taal leer je terwijl je echt contact hebt met een mens.
  • Laat je kind bijvoorbeeld vanaf twee jaar naar de peuterspeelzaal of de voorschool gaan. Kinderen die niet goed Nederlands praten, krijgen soms een leerachterstand op de basisschool.
  • Ook van andere kinderen leert je kind de nieuwe taal.
  • Probeer zelf ook Nederlands te leren. Je kunt cursussen Nederlands volgen in een buurthuis of wijkcentrum of bij een ROC. Vraag dit na bij het Gemeentehuis. Als je zelf beter Nederlands leert, kun je over je kind praten met zijn dokter, de leidster van het kinderdagverblijf en later met zijn leraren. Als je zelf Nederlands spreekt kun je je kind ook beter helpen.
  • Lees boeken voor aan je kind en zing samen liedjes. Doe dit in je eigen taal en ook in het Nederlands. Is je Nederlands niet goed genoeg? Vraag dan iemand anders om boekjes voor te lezen aan je kind. Maak je kind lid van de bibliotheek, dat is gratis.

Lange termijn

Heb je eenmaal gekozen om je kind een bepaalde taal aan te leren? Ga hier dan mee door, ook op de lange termijn. Als je kind een taal niet meer gebruikt, verleert het die taal weer.

Meer informatie

Deel op:
Keurmerk Opvoedinformatie Nederland
Opvoedinformatie Nederland
Opvoedinformatie Nederland zorgt er met ouders, opvoeders, jongeren en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.

Nog niet gevonden waar je naar zocht?