Home / Artikelen / Schooltype en keuze

Schooltype en keuze

Als je kind in groep 8 zit, is het belangrijk om alvast te bedenken welke middelbare school leuk en geschikt is. Het opleidingsniveau van je zoon of dochter is hierbij van belang, maar bijvoorbeeld ook het type school en de kwaliteit van de school.

Het schooladvies

Het opleidingsniveau van je kind wordt bepaald door de Cito-toets en alle overige schoolprestaties. Op basis hiervan geeft de leerkracht een schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Dit schooladvies is niet bindend. Je bent als ouder vrij om te kiezen naar welke school je kind gaat, maar de meeste middelbare scholen laten leerlingen toe op basis van het schooladvies van de basisschool.

Vmbo

Vmbo staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Het woord zegt het dus al: het vmbo is een voorbereidend leertraject op het beroepsonderwijs. Dit traject duurt 4 jaar en met een vmbo-diploma kan je kind een opleiding volgen op mbo-niveau, of doorstromen naar de havo.

Havo

Havo staat voor hoger algemeen voortgezet onderwijs. Een havo-opleiding duurt 5 jaar en na de havo kan je kind een hbo-opleiding gaan volgen, of doorstromen naar het vwo.

Vwo

Vwo staat voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Een vwo-opleiding duurt 6 jaar en bereidt leerlingen voor op het wetenschappelijk onderwijs. Na het vwo kan je kind een universitaire opleiding of een hbo-opleiding gaan volgen.

Kwaliteit van de middelbare school

De onderwijsinspectie controleert de kwaliteit van alle scholen in Nederland. Het dagblad Trouw publiceert jaarlijks op basis van de gegevens van de onderwijsinspectie de schoolprestaties van bijna alle middelbare scholen in Nederland. Scholen krijgen dan de beoordeling goed, gemiddeld of slecht.

Wat is nog meer belangrijk?

Let bij de schoolkeuze niet alleen op de schoolresultaten. Er zijn meer factoren die de leeromgeving beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld de sfeer, leerlingparticipatie, buitenschoolse activiteiten en gemotiveerde docenten. Het is daarom ook altijd leuk en verstandig om samen met je kind naar de open dagen van verschillende middelbare scholen te gaan.

COVID-19

Het kan zijn dat deze tekst (nog) niet helemaal klopt volgens de laatste RIVM-Richtlijnen. Houd bij het opvolgen van onze tips en adviezen altijd rekening met deze richtlijnen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Deel op:
Keurmerk Opvoedinformatie Nederland
Opvoedinformatie Nederland
Opvoedinformatie Nederland zorgt er met ouders, opvoeders, jongeren en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.

Nog niet gevonden waar je naar zocht?