Home / Artikelen / Vwo

Vwo

Het vwo staat voor ‘voorbereidend wetenschappelijk onderwijs’. Er zijn drie soorten vwo: atheneum, gymnasium en tweetalig onderwijs. Ongeveer 20 procent van de kinderen gaat naar het vwo. Het vwo duurt zes jaar en bereidt je kind voor op de universiteit. De eerste drie jaar bestaat uit de basisopleiding, de onderbouw of ook wel ‘eerste fase’ genoemd.

Profielen op het vwo

Aan het einde van de derde klas kiest je kind een profiel. Een profiel is een vooraf samengesteld vakkenpakket dat voorbereidt op het hoger onderwijs. Een profiel bestaat altijd uit een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel. In dat profiel doet je kind eindexamen. Vwo-leerlingen kunnen kiezen uit vier profielen:

  • natuur en techniek;
  • natuur en gezondheid;
  • economie en maatschappij;
  • cultuur en maatschappij.

De profielen sluiten aan bij verschillende vervolgstudies op de hogeschool en universiteit. Vanaf de vierde klas wordt er ook wel gesproken over de ‘bovenbouw’ of de ‘tweede fase’.

Gymnasium

Op het gymnasium leert je kind Grieks en Latijn in de eerste jaren. Na klas 3 kunnen de leerlingen zelf kiezen of ze beide vakken willen houden. Ze kunnen ook kiezen voor alleen Grieks of alleen Latijn. Soms wordt op het atheneum ook Latijn of Grieks gegeven als keuzevak.

Extra’s en tweetalig vwo

Op veel vwo-scholen zijn er mogelijkheden voor kinderen die meer kunnen en willen om extra vakken te volgen. Je kunt denken aan vakken als onderzoek en ontwerpen, filosofie en techniek. Een bijzondere vorm daarvan zijn de scholen voor tweetalig onderwijs. Op deze scholen wordt een deel van de vakken in het Engels gegeven en is er veel aandacht voor jezelf presenteren en samenwerken.

Zelfstandig en verantwoordelijk

Op het vwo kan worden gestudeerd volgens de principes van het ‘studiehuis’ of het ‘nieuwe leren’. Hierbij worden leerlingen zo veel mogelijk gestimuleerd om zelfstandig te werken en zelf verantwoordelijkheid te dragen voor hun studie. Iedere school kan hierbij eigen keuzes maken. Sommige scholen verwachten meer zelfstandigheid van leerlingen dan andere scholen.

Na het vwo…

Na het vwo kan je kind een opleiding volgen aan het hoger onderwijs: het hbo of de universiteit.

COVID-19

Het kan zijn dat deze tekst (nog) niet helemaal klopt volgens de laatste RIVM-Richtlijnen. Houd bij het opvolgen van onze tips en adviezen altijd rekening met deze richtlijnen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Deel op:
Keurmerk Opvoedinformatie Nederland
Opvoedinformatie Nederland
Opvoedinformatie Nederland zorgt er met ouders, opvoeders, jongeren en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.

Nog niet gevonden waar je naar zocht?