Home / Artikelen / Vaderschapstest

Vaderschapstest

Een vaderschapstest is een DNA-onderzoek bij de man van wie je denkt dat hij de vader is. Je kunt ermee vaststellen of iemand de biologische vader van een kind is. Als je niet zeker weet wie de vader is, kan zo'n test zekerheid geven. Ook als een man twijfelt of het kind van hem is, kan een vaderschapstest het bewijs leveren. Je kunt een vaderschapstest door een arts laten doen, maar er zijn ook thuistesten.

DNA-onderzoek door de rechtbank

Vader worden komt voor sommige mannen onverwacht. Als de vader niet gelooft dat het kind van hem is, weigert hij misschien om mee te zorgen of financieel bij te dragen in de opvoeding. In zo'n geval kun je naar de rechtbank om het vaderschap te laten bepalen. Het DNA-onderzoek moet dan wel door een arts worden gedaan. Als de vader het DNA-onderzoek weigert, kan de rechter het DNA-onderzoek bij hem afdwingen. Met de vaderschapstest, of anders gezegd: de vaststelling van het vaderschap bij de rechtbank, kun je de wettelijke band laten bepalen tussen de biologische vader en het kind.

Gerechtelijke vaststelling van het vaderschap

Een vaststelling van het vaderschap bij de rechtbank kan alleen door de moeder of door het kind aangevraagd worden.

  • Als moeder kun je een verzoek indienen tot je kind 5 jaar is.
  • Je kind kan, als het meerderjarig is, zelf een een verzoek indienen. Een minderjarig kind heeft hierbij een curator nodig.
  • De vader kan geen verzoek indienen voor de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap.
  • Meer informatie over de gang van zaken bij zo'n gerechtelijke vaststelling vind je op de website Rechtspraak.nl

Gevolgen van de vaderschapstest

Wanneer het vaderschap door de rechtbank is vastgesteld, heeft dit gevolgen voor de wettelijke band met zijn kind. De vader moet gaan meebetalen aan de opvoeding van jullie kind (wordt onderhoudsplichtig), jullie kind erft van hem en kan zijn naam krijgen. Als je als moeder een buitenlandse nationaliteit hebt, maar de vader is Nederlander, krijgt Je kind ook de Nederlandse nationaliteit.

Kinderen die niet weten wie hun vader is, kunnen het daar moeilijk mee krijgen als ze wat ouder worden. Het kan kinderen een onveilig of onzeker gevoel geven als ze niet weten waar ze vandaan komen. Hechting is belangrijk voor baby's. Het is verstandig om daar ook over na te denken bij het vaststellen van het vaderschap of het erkennen.

Erkenning van het kind

Het gebeurt ook wel eens dat vaders hun vaderschap niet willen erkennen. In dat geval kan je volwassen kind later alsnog via een procedure bij de rechtbank de familierechtelijke band met de vader laten vastleggen. Dit kan ook als jij als moeder geen toestemming wilt geven voor de erkenning van het kind door de vader. Wanneer je als moeder zijn erkenning bij de geboorte van jullie kind hebt geweigerd, kan de vader wel vervangende toestemming voor de erkenning van zijn kind aanvragen bij de rechtbank.

Deel op:
Keurmerk Opvoedinformatie Nederland
Opvoedinformatie Nederland
Opvoedinformatie Nederland zorgt er met ouders, opvoeders, jongeren en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.

Nog niet gevonden waar je naar zocht?