Home / Artikelen / Psychose

Psychose

Een psychose is een ernstige psychische stoornis. Mensen met een acute psychose zijn erg in de war en kunnen last hebben van wanen en hallucinaties.

Hoe herken je een psychose

Mensen met een psychose:

  • kunnen dingen zien, horen, ruiken of voelen die er in het echt niet zijn; Het horen van stemmen komt het meest voor.
  • kunnen soms heel verward denken, praten of schrijven;
  • kunnen emoties laten zien die niet kloppen bij de situatie, zoals lachen op een begrafenis;
  • hebben zelf niet altijd door dat ze zich vreemd gedragen.

Merk je dat je kind zich op deze manier vreemd gedraagt? Ga dan naar de huisarts of bel 112 in crisissituaties.

Bij wie komt het voor?

  • Een psychose komt niet zoveel voor en is soms lastig te herkennen, vooral bij een eerste episode.
  • Het komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.
  • Het komt soms samen met een verslaving en manische depressiviteit.
  • Heel soms krijgt iemand een psychose door een traumatische ervaring.
  • Ook als iemand veel drank en drugs gebruikt, kan hij een psychose krijgen.

Behandeling van psychose

Behandeling van een psychose is mogelijk. Behandeling is vaak een combinatie van medicatie en therapie. Zeker bij jonge mensen is het belangrijk een psychose snel te behandelen om zo de kans op blijvende problemen te verkleinen. Ga hiervoor naar je huisarts. Je huisarts kan je kind doorverwijzen naar een specialistische centrum voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Kijk voor meer informatie op Mentaalvitaal.nl.

Deel op:
Keurmerk Opvoedinformatie Nederland
Opvoedinformatie Nederland
Opvoedinformatie Nederland zorgt er met ouders, opvoeders, jongeren en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.

Nog niet gevonden waar je naar zocht?